LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LR

 • Išduodamas ne Europos Sąjungos piliečiams;
 • Suteikia teisę laikinai gyventi Lietuvoje, išvykti iš Lietuvos ir į ją grįžti leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu.

PRIVALUMAI

 • Suteikia galimybę vykti į Šengeno zonos šalis ir būti ten leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu;
 • Palengvina vizų gavimą į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija;
 • Suteikia teisę dirbti Lietuvoje ir kitose ES valstybėse;
 • Suteikia socialines garantijas: nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, mokslas ir pan., išskyrus politines (balsavimo) teises;
 • Leidimas gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu suteikia teisę įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies jurisdikciją).

Šengeno erdvę sudaro 25 valstybės:

 • 22 ES valstybės narės: Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija ir Švedija;
 • 3 ne ES narės: Islandija, Norvegija ir Šveicarija.

UAB „NORDIC TACTICS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Leidimo laikinai gyventi LR išdavimo dokumetų tvarkymas;
 • Konsultacijų teikimas leidimo laikinai gyventi LR gavimo klausimais;
 • Atstovavimas Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
 • Įmonės steigimas arba pardavimas Jūsų verslui;
 • Įmonės registracijos adreso suteikimas;
 • Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas;
 • Gyvenamosios vietos adreso suteikimas;
 • Konsultacijų teikimas pilietybės suteikimo klausimais.

600x400europos-sajungos-veliava